TwoDads® Xplora X5 Play -arvonnan rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi


twodads.fi/xplora -sivun kyselyt ja arvonnat

2. Rekisterinpitäjä

XPLORA Mobile Oy
Piispanportti 11
02240 Espoo
y-tunnus: 2986682-8


3. Rekisterin vastuuhenkilö 
Timo Vaskio

Tehtävänimike: maajohtaja,

4. Rekisterin yhteyshenkilö 
Wenla Nwajei

Tehtävänimike: markkinointiassistentti

Yhteystiedot:
Piispanportti 11
02240 Espoo
asiakaspalvelu@xplora.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoitus:  Twodads.fi/Xplora -sivuston Xplora X5 Play -arvontoihin liittyvä asiakasviestintä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Keskeinen lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää nimen ja sähköpostiosoitteen sekä muut asiakkaan antamat tiedot.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta  kolmansille osapuolille. Tietojasi saatetaan siirtää Yhdysvalloissa sijaitsevalle palveluntarjoajallemme, joka käsittelee tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen säilytysajat

Henkilötiedot poistetaan kyselyn tai arvonnan osallistumisajan päätyttyä, kyselyihin liittyvät vastaukset säilytetään nimettöminä. Mikäli osallistuja haluaa ottamaan vastaan markkinointiviestintää Xplora Mobile Oy:ltä, hän pysyy uutiskirjeen tilaajana niin kauan kunnes hän peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Uutiskirjeviestinnässä käytetään yhdysvaltalaista palveluntarjoajaa, joka siirtää henkilötietoja EU-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen tietolähteet

Asiakas on antanut tiedot twodads.fi -verkkosivun kysely- tai arvontalomakkeella.