Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

TwoDads Oy
Y-tunnus: 2730012-6
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
Puh. +358 41 9203 9370

Rekisterin nimi

twodads.fi -verkkosivu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Viestintä sidosryhmien kanssa.
Asiakaspalvelun varmistaminen ja sujuvuus.

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite

Tiedot saadaan palvelua käyttävältä henkilöltä itseltään, kun hän täyttää ja lähettää twodads.fi sivuilla olevan uutiskirjeen tilauslomakkeen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä tietoja siirretä Suomen tai EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään asiakaspalvelun tietokantaan, joka on teknisesti suojattu palomuurein ja salasanoin. Tietokantaan pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt ja tiedot on määrätty salassa pidettäviksi.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kerran vuodessa maksutta tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tiedot annetaan kirjallisesti ja postitetaan kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

TwoDads Oy / Tietosuoja
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tietojensa korjaamista. Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli haluat välttää evästeiden käytön, on evästetoiminnon poiskytkentä mahdollista useimmissa selaimissa. Otathan huomioon, että evästeiden poiskytkentä saattaa vaikuttaa verkkosivustomme toiminnallisuuteen.