Kirsi Jouppila

Kirsi Jouppila

Kirsi Jouppila

Doktor näringsvetenskap och docent för matteknologi

PhD näringsvetenskap och docent för matteknologi.
Jag har jobbat i olika arbetsroller for 25 år i Helsingfors Universitet bland annat arbetar jag som föreläsare och forskare och jag är mamma för två vuxna barn.