TwoDads® slutligen fick trademark i USA

Publicerad 18.12.2020 - 09:06
TwoDads® trademark certificate USA

Dags att skåla med saft!
Efter flera års strävande, fick vi vårt varumärke i usa godkännt. Nu söker vi finansiering för tillväxt.