TwoDads® Nimikilpailu

Julkaistu 20.8.2018 klo 09.23
Keksi minulle nimi ja tarina

Oranssi ystävämme on suuressa avun tarpeessa! Hän on kadottanut nimensä ja tarvitsee kaikkien lapsien apua keksimään sen. Ystävämme on luonteeltaan utelias, iloinen ja energinen, ja hän rakastaa liikuntaa ja herkullista ruokaa. Aina tilaisuuden tullen hän on juttelemassa lapsien ja aikuisten kanssa, sillä hän saa energiaa muiden ihmisten seurasta ja arvostaa suuresti uusia ystäviään.

Nyt unohdus kuitenkin hämmentää ystäväämme, sillä hän haluaisi pystyä esittäytymään omalla nimellään uusille, kiinnostuneille ihmisille. Auta oranssia ystäväämme ja virkistä hänen muistiaan keksimällä hänelle sopiva nimi sekä tarina, joka nimen taakse kätkeytyy.

TwoDads® Nimikilpailun säännöt

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

TwoDads Oy
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

Y: 2730012-6

KILPAILUAIKA

Kilpailu on voimassa 20.4.-30.9.2018.

OSALLISTUMINEN

Kilpailuun osallistujia pyydetään keksimään TwoDads® tuotepaketeissa näkyvälle eläinhahmolle nimi. Kilpailija saa halutessaan myös keksiä tarinan, joka on johtanut kyseisen nimen saamiseen. Kilpailuun osallistuvat ehdotukset tulee olla yhden tai useamman alle 15-vuotiaan lapsen itse tekemiä. Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt vanhempiensa luvalla, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. TwoDads Oy:n osakkeenomistajat, suorat alihankkijat tai edellisten perheenjäsenet eivät saa osallistua. Osallistua voi vain yhdellä ehdotuksella per osallistuja.

Osallistua voi kirjoittamalla nimiehdotuksen paperille (tarinan voi halutessaan piirtää tai kirjoittaa paperin kääntöpuolelle) sekä lähettämällä ehdotuksen, osallistuvan lapsen nimen ja iän sekä vanhemman yhteystiedot osoitteeseen:

TwoDads Oy/Kilpailuposti
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

tai toimittamalla ehdotuksen Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Lapsimessulla 20.-22.4.2018 TwoDads Oy:n osastolle TwoDads Oy:n edustajalle.

Somearvontaan osallistuvat #TwoDadsKisa -hästägillä postatut ehdotukset.

PALKINTO JA VOITTAJAN VALINTA

Kolme parasta ehdotusta palkitaan koko perheen vesipuistolahjakortilla Vantaalla sijaitsevaan Flamingo Spahan, missä voittajat voivat viettää iloisen ja vauhdikkaan loman perheensä parissa.

Palkinnon saaneiden matkakuluja ei korvata, vaan heidän tulee matkustaa Flamingo Spahan omalla kustannuksella- ja vastuulla. TwoDads Oy ei vastaa palkinnon lunastamiseen, saapumiseen tai Flamingo Span palvelujen käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, vakuutuksista tai vahingoista.

Palkinnon lunastavan henkilön on oltava yli 18 vuotta tai mukana on oltava huoltaja ja hänen täytyy pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Palkintoa ei voi siirtää tai antaa toiselle henkilölle.

Voittajan valitsee TwoDads Oy:n raati. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja voittajan nimi julkaistaan TwoDads.fi -nettisivuilla sekä Facebookissa ja Instagramissa. TwoDads voi halutessaan järjestää valitsemistaan ehdotuksista näyttelyn. Näyttelyyn osallistuville lähetetään kutsu näyttelyn avajaisiin.

SOMEKILPAILU

Kaikki kilpailuun osallistuvat henkilöt voivat myös osallistua somekilpailuun #TwoDadsKisa. Kilpailuun voi osallistua ottamalla kuvan ehdotuksesta ja postaamalla sen someen häshtägillä #TwoDadsKisa. Somekilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan erilaisia tuotepalkintoja, kuten esimerkiksi Crocs-kenkiä sekä 40 kpl Flamingo Spa -rannekkeita kampanjan aikana.

KILPAILUMATERIAALIN KÄYTTÖ JA TEKIJÄNOIKEUS

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää voittajaehdotusta tai osia siitä esimerkiksi kampanjaan liittyvissä oheistuotteissa, omassa myynninedistämisessään, omilla verkkosivuillaan ja painetussa materiaalissa ilman aikarajoituksia ja käyttöaluerajoituksia. Lähettämällä ehdotuksen kilpailuun osallistuja luopuu kaikista siihen liittyvistä immateriaali- ja tekijänoikeuksista (lähetetyistä ehdotuksista tulee TwoDads Oy:n omaisuutta) ja niitä ei palauteta. TwoDads® voi myös järjestää esim. näyttelyn, jossa osallistujien lähettämiä ehdotuksia esitellään. Kampanjan päätyttyä TwoDads Oy tuhoaa sekä vastaanottamansa ehdotukset että niihin liittyvät yhteystiedot, paitsi voittajaidean materiaalit.

TwoDads® -tuotemerkki ja TwoDads Oy:n pakkauksissa sekä markkinoinnissa näkyvä hahmo on TwoDads Oy:n omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.

TIETOSUOJA

TwoDads Oy ei säilytä tai tallenna kilpailuun osallistuvien ehdotusten mukana tulevia yhteystietoja, nimiä tai muita tunnistetietoja.

MUUT EHDOT

Kilpailuun osallistujat vapauttavat TwoDads Oy:n sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

TwoDads Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä TwoDads Oy:lle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja TwoDads Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien TwoDads Oy:stä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, TwoDads Oy:llä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta.

TwoDads Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailusivulla.